Raspored turnira 

Igralište updatuje listu turnira samo. Svi turniri za HCP bi trebalo biti objavljeni pet 5 dana pre turnira. Ako turnir nije zvanično registrovan sa svim potrebnim informacijama (komisija turnira), turnir se neće smatrati kao HCP turnir.
Startna lista za sve turnire moze biti izdata, shodno tome da li je turnir HCP ili nije.Izdavanje startne liste ne znači da će turnir biti HCP turnir.


NOVO: Online aplikacije su sada u probnoj fazi, online rezervacije su trenutno dostupne samo za igralište Beograd. Zato što je sistem još uvek u beta fazi, oba sistema nisu konektovana i morate se prvo prijaviti da bi ste mogli koristiti sistem rezervacije.Copyirght © CING d.o.o., vse pravice pridržane